TECZKA PAMIĘCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ogólnopolski otwarty projekt upamiętniający świętego Jana Pawła II

Uczestnicy Projektu

UCZESTNICY PROJEKTU TECZKA PAMIĘCI JP II

 

Leszno - 10.IX.2013r. Uczniowie I klas Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Inetegracyjnymi  im. Jana Pawła II  w   po pasowaniu na ucznia oraz przyznaniu tytułu "Kustosza Zbiorów papalii ".

 

Zawadówka k/o Chełma Szkoła Podstawowa  im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego .               W dniu 18. XII. 2013 r.  w SP w Zawadówce  gm. Rejowiec pow. chełmski po jasełkach    w wykonaniu dzieci otrzymały  "Teczki serdecznej pamięci” 

 

Rejowiec Fabryczny -Gimnazjum im. Jana Pawła II  włączyło się do projektu i w dniu  28 lutego 2014 r. Teczki otrzymali wszyscy uczniowie klas I (100 uczniów).

 

Kamieńsk pow. Radomsko 28 marca 2014 r. do projektu przystąpił Zespół Szkolno - Przedszkolny  im. Jana Pawła II 

 

Puszczykowo k / o Poznaniaw kosciele pw.  Św. Józefa Oblubieńca NMP  14.03.2014.Teczki otrzymały  dzieci z Szkoły Podstawowej  Nr 2 , Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

 

Gościeradów pow. Kraśnik - Zespół Placówek Oświatowych im. JP II przystąpił do projektu w dn. 17. 03. 2014 r. w trakcie spotkania  Rodziny Szkół Papieskich Diecezji Sandomierskiej

 

Brzegi gm.Miastków Kośćielny  woj. mazowieckie. 02. 04. 2014 r udział w projekcie  zgłosiła Niepubliczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II Dyr.SP Marianna Zając

 

 

19.X.2016 r. delegacja uczniów uczestniczyła z teczkami w otwarciu wystawy plakatów papieskich  w Senacie RP

                                              

Pawłosiowie k/o Jarosławia. 09.04.2014 r. podczas Poranka Papieskiego Kustoszami papaliów zostało 79 uczniów kl. I-III Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 

 

Dąbrowa k/o Śremu woj. wielkopolskie. W dniu   28.04.2014 r.

Kustoszami papalii  zostali uczniowie  z Zespołu Szkoły Podstawowej      

i Gimnazjum im. Jana Pawła II.

 

Pawłów gm. Rejowiec Fabr. 30. 04. 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej  

 

Brzegi – SP im. JP II - kolejna inicjatywa dla młodych kustoszów papalii z - tym razem w dn. 22 czerwca 2014 r. w ramach święta rodziny gdzie udział wzięli rodzice oraz babcie i dziadkowie młodych kolekcjonerów papalii.

 

Blochy gm. Długosiodło oow. Wyszków -  Publiczna Szkoła Podstawowa w trakcie obchodów          X - lecie nad. imienia Jana Pawła oraz poś1). nowej sali gimnastycznej po Mszy Św.  25.X.2014 r.

 

Krotoszyn - Zespół Szkól Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ( Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, Gimnazjum  nr 3 im. Jana Pawła II w projekcie od 03.XI.2014 r. - 426 uczniów!) 

 

Chełm -  II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Orlicz Dreszera Spotkanie w sprawie projektu                   z uczniami klas pierwszych 12.06.2015r.

 

 Łobżenica- pow. Piła   Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II przystąpiło do projektu 27.października 2015 r. 

 

 

 Steniatyn k/o Łaszczowa pow. Tomaszów Lubelski  Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w projekcie od dn. - 10.XI.2015 r.

 

Warszawa -Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych im. Jana Pawla II  w Warszawie - 07-12.2015 r. 

 

Bochotnica  k/o Kazimierza Dolnego - ustalenia o przystąpieniu do projektu  : 14.XII.2015 r. start projektu : 24.IV.2016 r.

 

Gdeszyn gm. Miączyn pow. zamojski Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego  21.XII.2015r. 

 

Tyszowce  pow. zamojski – Szkoła w  Przewalu - 27 stycznia 2016 r.

 

Tyszowce Zespół  Szkól Nr 5 w im. Stefana Czarnieckiego -21.01.2016 r. przedstawiciele samorządu uczniowskiego po rozmowie na temat projektu

 

Brzegi k/o Miastkowa Kościelnego - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II - 05.06.2016 r. "Dzień Rodziny z teczka serdecznej pamięci w tle" .

 

Rachanie  pow. zamojski - placówki oświatowe gminy Rachanie  - 15.VI.2016 r.  

(przy stolku: Ks. Krzysztof Kłos - proboszcz parafii i P.Roman Miedziak - Wójt Gminy)

 

Tyszowce - Szkoła Podstawowa - 15.VI.2016 r. temat: "Moje wakacje z Św.Janem Pawłem II"


 

Rogoźnica k/o Międzyrzeca Podlaskiego Zespół Szkolno - Przedszkolny ( Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im.Janusza Kusocińskiego, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. J.Kusocińskiego)..Projekt od maja 2016 r.

 

zdjęcie z dn. 18.X.2016 r. uroczystość w XVI. Dniu Papieskim ;opiekunowie projektu: P.Elżbieta Iwanicka i P. Beata Pawłowska  

Bystrzyca gm.Zakrzówek  - Publiczna Szkoła Podstawowa;start projektu: 03.XI.2016 r. op.mgr.Maria Stępień 

 

 uczniowie kl.! - V z P. Dyrektor  Maria  Stęoień

 

 wychowawczyni P.Monika Chojecka z przedszkolakami z Bustrzycy

 

 

 

Poturzyn  gm. Telatyn - Szkoła Podstawowa im. Fr.Szopena 15.X.2016 r. 

     

Lublin- Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - 22.XI.2016 r.   

 

 Prezentacja sposobu realizacji ogólnopolskiego projektu "Teczka serdecznej pamięci" w trakcie Konferencji zorganizowanej  na nasz wniosek przez Lubelskie Kuratorium Oświaty z udziałem wykładowców KUL p.t.:"..dziedzictwo zachować,pomnożyć,przekazać"

Spotkanie uświetnił występ dzieci z zespołu "Perełki Jana Pawła II" przy  Zesp. Szkół. im. Jana Pawła II w Gościeradowie.

Bystrzyca Stara  gm. Strzyżewice woj. lubelskie Zespół Szkół Publicznych - Podstawowa im.Marii Konopnickiej oraZ Gimnazjum. Start projektu: 16.X.2016 r. Op. Margarita Zalewska -Maczka

Lublin Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk ul.Szeroka 107 A   op. projektu : Magdalena Tarady

 Rogoźnica Zesp.Szkolno-Przedszkolny  im. J. Kusocińskiego gm. Międzyrzecz Podlaski  "Dzieci uśmiechem nieba"- podsumowanie I etapu projektu "Teczka,,,". W Dniu Dziecka 01.VI.2017 r. 5. gimnazjalistów oraz 14. uczniów SP otrzymało legitymacje Kustosza Zbiorów.Ks.Proboszcz Parafii p.  MB Nieustającej Pomocy w Maniach ks. Sylwester Gałach ufundował też wszystkim uczestnikom projektu- Modlitewniki Papieskie Św, Jana Pawła II 

 Rogoźnica 17.X.2018 r. Szkoła Podstawowa im. J.Kusocińskiego- spotkanie z przyszłymi uczestnikami projektu Teczki 

Brzegi 25.X.2018 r. - podziękowanie Szkole i jej uczniom Medalem Św.Jana Pawła II za wspaniałą realizację projektu Teczki  

 

Chorzów 04.XII.2018 r. Stowarzyszenie Ochrony Praw i Godności Dziecka "Wyspa" przystępuje do projektu Teczki

 

Chorzów dn.05.XII.2018 r.  Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II rusza z projektem Teczki 

 

Chorzów 06.XII.2018 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II - rusza do projektu Teczki 

 

Gościeradów 19.XII.2018 r. Zesp.Placówek Oświat. im. JP II spotkanie z "Perełkami Jana Pawła II" w 5. rocznicę nadania imienia oraz koncertem Pastorałek( wszystkie uczestniczą w projekcie Teczki! 

 

Stare Kobiałki pow.łukowski 19.XII.2018 r. - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

 

 

Do projektu przystąpili  uczniowie, zuchy i harcerze z ZHP z  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II..W sali gimnastycznej Szkoły  obok już zebranych  i wystawionych przez uczniów eksponatów ( papalii) związanych z bohaterem Szkoły omówiliśmy jak należy przygotować się do realizacji  projektu, gromadzić pamiątki papieskie i je prezentować. !0. uczniów otrzymało z rąk P. katechetki Szkoły P.Krystyny Koniecznej ( opiekun projektu) i Ryszarda Zawadowskiego -  Teczki serdecznej pamięci, a pozostali uczniowie uczestniczący w spotkaniu widokówki i  kartki z wizerunkiem Św.Jana Pawła II.
Dyrektor Szkoły P.Krzysztof Czub otrzymał do dyspozycji i wyróżnienia legitymacje Kustosza Zbiorów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II.Do projektu przystąpią też  zuchy i harcerze działających przy Szkole drużyn  ZHP.